Overige informatie
-Werkzaamheden worden zowel vanuit eigen kantoor als bij u op locatie verricht;
-ZwartvanKessel Advies vrijwaart u van het hebben van een dienstverband, een modelovereenkomst i.p.v. een VAR verklaring kan worden afgesloten;
-Geheimhoudingsverklaring ondertekenen geen probleem;
-Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) aanvraag geen probleem;
-Werkzaam volgens standaarduurtarief, en evt. bijkomende kosten factureert ZwartvanKessel Advies voor u op inzichtelijke wijze;
-Werkzaam volgens deze algemene voorwaarden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Betalingsvoorwaarden
De factuur van ZwartvanKessel Advies wordt digitaal (per e-mail) aan u toegezonden. U wordt verzocht dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op de bankrekening van ZwartvanKessel Advies.

Betalingsherinnering & -achterstanden
Bij in gebreke blijven van de betaling binnen de gestelde betalingsvoorwaarden zal ZwartvanKessel Advies u een betalingsherinnering sturen per e-mail. 
Ingevolge art. 119a Boek 6 BW zal ZwartvanKessel Advies bij uitblijven van betaling ná een tweede betalingsherinnering conform artikel 10.2 van de Algemene Voorwaarden uiterlijk na 30 dagen ná de vervaldatum van de factuur, genoodzaakt zijn om bovenop de factuur wettelijke rente in rekening brengen conform het actuele percentage in de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.

Specifieke informatie betreffende workshops en/of reserveringen De Kortenhof

Annuleringsvoorwaarden workshops
Voor annuleringen geldt: bij annulering van de gehele of gedeeltelijke bijeenkomst is verschuldigd:
-Annuleren kan zonder kosten tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst.
-Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voorafgaand aan de dag van een bijeenkomst is 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
-Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst is 20% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
-Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
-Verzetten van de datum van de bijeenkomst in overleg.

Bij annulering van individuele deelnemers bij een incompany workshop
Het in de offerte vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen. Uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het definitieve aantal deelnemers doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie. Dit ivm. de catering.

 

Verantwoordelijk gedrag en aansprakelijkheid op De Kortenhof
Indien u op De Kortenhof uw bijeenkomst, training of vergadering heeft bevindt u zich op een werkende boerderij. Daar is verantwoordelijk gedrag en voorzichtigheid geboden, aangezien er landbouwvoertuigen gebruikt worden.
U bent gehouden tot vergoeding van schade, door uw deelnemers toegebracht aan gebouwen, voertuigen en inventaris van ZwartvanKessel Advies en boerderij De Kortenhof.
ZwartvanKessel en De Kortenhof zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van u en uw diens deelnemers.