Uitgangspunten

Ik werk volgens de volgende uitgangspunten:

1. Focus op meerwaarde voor uw doelstelling
ZwartvanKessel Advies focust op uw doelstelling. Deze helder krijgen is dan ook de meest wezenlijke stap. Alle activiteiten die uitgevoerd worden staan ten dienste van deze doelstelling.

2. Duidelijkheid en eerlijkheid
U kunt rekenen op professionele snelle actie en mocht het niet mogelijk zijn, passen of indien ZwartvanKessel Advies niet de aangewezen partner is, dan verneemt u dit.

3. Zowel strategische als praktische insteek
ZwartvanKessel werkt snel van (strategisch) concept naar praktische realisatie. ZwartvanKessel hanteert flexibel procesmanagement zonder stappen over te slaan om tot een gedragen eindresultaat te komen.

3. Niet alleen katalyseren, maar ook investeren
ZwartvanKessel Advies werkt als Katalysator van Vernieuwing. Echter een katalysator blijft ten dele intact bij het versnellen en tot stand brengen van de chemische reactie. ZwartvanKessel is méér dan betrokken en levert tevens eigen creatieve inbreng en kennis van verandercommunicatie en marketing van uw nieuwe concept, product of dienst. Daarnaast brengt ZwartvanKessel kennis van zowel de non-profit als profit sector, met een passie voor Agrifood, Multifunctionele Landbouw en Maatschappelijke vraagstukken.

4. ZwartvanKessel Advies investeert in een duurzaam resultaat
ZwartvanKessel garandeert een gedragen duurzaam resultaat door co-creatie en professionale stakeholdersbeleid. ZwartvanKessel is een neutrale partner bij tegengestelde belangen. Door een participatieve aanpak in project, adviestraject en/of workshop zullen uw zich deelnemers energiek en betrokken opstellen.

5. ZwartvanKessel gelooft in inspirerende ontmoetingen op inspirerende locaties
ZwartvanKessel gelooft dat een locatie kan inspireren en motiveren. ZwartvanKessel biedt daarom een eigen authentieke vergaderlocatie in de Oude Deel en buitenplaats de Paddenpoel van werkend akkerbouw- & fruitteeltbedrijf, herenboerderij de Kortenhof te Erichem.

Spreken deze uitgangspunten u aan, dan kunt u altijd met mij contact opnemen. Vult u dan onderstaand terugbelverzoek in en dan neem ik contact op om te onderzoeken of en hoe ik u kan ondersteunen bij het bereiken van uw doelen.

    Uw naam

    Uw telefoonnummer