Mijn visie is dat uw organisatie veelal zelf veel kennis en ervaring in huis heeft om uw project vorm te geven, echter om uw doel snel, met draagvlak en resultaat te bereiken kunt u mij als Katalysator inschakelen!

  • Ik zie meer te halen uit de bestaande structuren door verbinding van ogenschijnlijk tegengestelde belangen, samenwerking en co-creatie door het voortbouwen op elkaars ideeën en ervaring. Zo realiseren we breed gedragen duurzaam beleid, producten of diensten.
  • Door een participatieve aanpak wordt uw vraagstuk duurzaam opgelost. Door uw eigen organisatie als bron in te zetten en onderlinge afdelingen of met andere organisaties te combineren heeft uw organisatie de vernieuwing zelf mede bedacht en mede gerealiseerd.
  • Voor de toekomst is er vertrouwen bewerkstelligd om dit voor een nieuw vraagstuk opnieuw zelf te kunnen doen. Zo’n succes verbindt en bindt mensen aan uw organisatie en levert op langere termijn een besparing op doordat eigen kennis en ervaring maximaal groeien.

Mijn missie is om overheden en bedrijven te laten ervaren dat er uit elk vraagstuk meer resultaat te behalen is.  U zoekt iemand die uw vraagstuk voor u analyseert, structureert, aanjaagt en realiseert, die heeft u gevonden. Daarnaast moet uw organisatie het volgende keer ook zelf kunnen. Ik help uw organisatie dit gestructureerd te doen en zo uw vernieuwing, verandering en ontwikkeling mee te ontwikkelen en te realiseren.

Mijn motivatie om te katalyseren, oftewel begeleiden, meedenken en meewerken aan een verandering is dat ik mijn talenten graag inzet om een vernieuwing tot stand te brengen. Ik zie met mijn creativiteit en procesgerichte geest altijd nieuwe kansen en mogelijkheden en ben een bron van ideeën. U en uw medewerkers kennen uw beleid, branche, business, dienst of product echter het allerbest, dus door mijn toegevoegde analyse, structuur en creativiteit bereikt u snel een gedragen kwalitatief en succesvol én duurzaam resultaat.