Een workshop is een participatieve werkbijeenkomst waarin mensen die belangen- of kennisdrager zijn door middel van een open dialoog actief meewerken aan het resultaat. De workshop wordt begeleid voor een onafhankelijke procesbegeleider (facilitator).
(bron: ‘Hartelijk gefaciliteerd!– Jeroen Blijsie en Annet Noordik)

Een workshop, bijeenkomst, hei-dag, teamsessie hoe de bijeenkomst ook genoemd wordt is participatief als alle deelnemers een gelijke kans hebben om hun inbreng te geven. deelnemers zijn gelijkwaardig.

Iedere deelnemer kan actief bijdragen aan de totstandkoming van het resultaat. Daar waar bij vergadering niet iedereen aan bod komt vanwege dominante persoonlijkheden, verlegenheid, ja-knik gedrag etc.

In de dialoog worden alle kennis en ervaring bij elkaar gevoegd en aan de hand van spelregels die de facilitator bewaakt kunnen deze ideeën, meningen en argumenten uitgewisseld worden, zonder oordeel.

De facilitator staat neutraal tegenover het workshop onderwerp en de deelnemers.

Aan de hand van een democratisch besluitvormingsproces wordt besloten, binnen de kaders die de leidinggevende daarvoor heeft aangegeven. Immers de manager kan nog steeds gebruik maken van eigen beslissingsbevoegdheid, maar heeft dan wel geluisterd naar de inbreng van eenieder en de verwachtingen omtrent hetgeen met die inbreng naderhand gebeurd zijn vooraf helder gemanaged richting alle deelnemers.

In de workshop wordt gebruik gemaakt van de tools, methoden en technieken die ZwartvanKessel als organisatieadviseur of projectleider tot haar beschikking heeft.

De workshop kan op zichzelf staan, maar bij voorkeur wordt het resultaat ingebed in een concrete vervolgaanpak. Of de workshop maakt deel uit van een groter project of veranderplan waarmee beoogd wordt een samenwerking of verandering teweeg te brengen of een nieuwe dienst of product te ontwikkelen etc.

Weten hoe ik uw workshop kan katalyseren, belt u mij dan via 06-33671586.