Recente opdrachtvoorbeelden

••NetwPlattelandb2018-2020: Via de onafhankelijke Stichting Platteland Rivierenland voert ZwartvanKessel Advies de projectleiding uit over een regionaal korte ketenproject: Lekker Lokaal Rivierenland, waarbij gestreefd wordt in opdracht van 6 gemeenten in Rivierenland naar het stimuleren van een korte voedselketen, het vergroten van het aantal streekproducten en het ondersteunen daarbij van agrarisch ondernemers met kennis en vaardigheden, het matchen van deze ondernemers aan afzetkanalen en het onderzoeken van een streekmerk voor Rivierenland.

 

 

 

veldbonen
2017: Veldbonen praktijk innovatieproject in opdracht van een consortium van veldboon ketenpartners (ondernemers) die zoeken naar nieuwe toepassingen voor lokaal geteelde veldbonen in de food- en feedsector in het kader van de eiwittransitie in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018: In opdracht van de onafhankelijke Stichting Platteland Rivierenland voert ZwartvanKessel Advies de projectleiding uit over twee regionale haalbaarheidsonderzoeken uit in 5O innovatieprojecten: ‘Lingegranen’, een productinnovatieproject met ketenverkorting voor lokaal geteelde granen) en ‘Design fruitstalletjes Rivierenland’. Deze haalbaarheidsonderzoeken worden gefinancierd vanuit het Regionaal Investerings Fonds van Fruitdelta Rivierenland.

 

 

••NetwPlattelandb

2015/2016: Op eigen initiatief heb ik in 2016 in samenwerking met de Rabobank West Betuwe, LTO Noord, Regio Rivierenland, Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland, Wageningen University & Research, Helicon MBO Geldermalsen en met steun van het MBO ROC Rivor een 5 O innovatienetwerk opgericht dat samenwerking, kennisdeling en innovaties in het Platteland van mijn eigen regio Rivierenland stimuleert op het gebied van productinnovaties, nieuwe belevingsmogelijkheden, het stimuleren van ondernemersschap, local for local etc. etc.. Dit netwerk stimuleert uitvoering van projecten waarin de 5 O partners (overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen, ondernemende burgers) samen optrekken. Voor een onafhankelijke borging is een onafhankelijk stichtingsbestuur actief dat besluit over projecten. Dat bestuur wordt bijgestaan door een raad van Advies met de 5O partners.

 

 

2015: Voor Natuurlijk Gruun, een ondernemer met een Appelcafé, Boerenwinkel en educatiecentrum in de Multi Functionele Landbouw, ben ik gevraagd om te helpen het educatie en PR aanbod verder vorm te geven en meet bekendheid te genereren. We zijn gestart met een workshop met de door de ondernemer aangedragen medewerkers over de doelen en het imago dat bij Gruun hoort. Daaruit afgeleid konden we in de brainstorm voor event gemakkelijk kiezen welke wél pasten en welke niet. Vervolgens zijn deze ingrediënten gebruikt in de verdere inrichting van website, huisstijl, digitale nieuwsbrief, vermelding van Gruun in de toeristische websites van het RBT Rivierenland met arrangementen en vermelding op vergaderwebsites gericht op de zakelijke markt, groei Facebook volgers en organisatie van evenementen. Tevens heb ik de educatietak verder ingericht. Het resultaat is een consistente lijn in PR uitingen, een PR instrumentarium om in te zetten en die de medewerkers zelf verder uit kunnen voeren. De kwaliteit van het aanbod zorgt voor de rest!

 

 

2014/2015: Coach meerdere projectleiders binnen de Rechtspraak RechtspraakVia mijn netwerk ben ik gevraagd om projectleiders, veelal rechters uit Hof, rechtbank of ondersteunende onderdelen die tot projectleider zijn benoemd, wilde coachen in hun kennis en vaardigheden en projectleidersrol. Ik heb bemerkt dat het héél inspirerend is om praktische kennis, ervaring en vaardigheden over te brengen aan projectleiders, zéker als ervaringsdeskundige met kennis van de cultuur binnen de Rechtspraak. De projectleiders hebben veelal behoefte aan de basale uitgangspunten van projectmanagement en veranderkunde om door te ontwikkelen in facilitatorsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling. De referenties die ik krijg zijn zéér lovend wat mij sterkt in het voorzetten van deze werkzaamheden.

 

 

2014 Facilitator van teambuildingsdag Afdeling ASML asml logoVia IENVent Inventieve bedrijfsuitjes, werd ik benaderd om een teambuildingsdag/uitje vorm te geven van een afdeling binnen ASML. Het thema was samenwerken & vertrouwen en het voorbereidingsteam binnen de afdeling had reeds besloten dat het ‘Wie is de Mol-spel’ van Uitjes.nl gespeeld zou moeten gaan worden. Er diende echter ook nog ‘iets’ aan teambuilding gedaan te worden en men was niet gewend aan teambuildingsdagen of uitjes. Een uitdaging! In nadere kennismakingsgesprekken met de leidinggevenden, een medewerkster uit het voorbereidingsteam én een HR facilitator is een programma ontworpen dat zowel lichtvoetig als temvormende elementen bevatte. Het betrof vooral een nadere kennismaking met elkaars talenten en een inspirerende introductie hoe een gezamenlijk doel een team creëert. Vertrouwen & samenwerken is hetgeen de subteams vervolgens moesten doen en in het spel kwamen ze erachter dat aannames (over wie de mol was) niet tot resultaat leiden. Maar samenwerken, doorvragen en een onderzoekende houding wél. In een muurkrant hebben medewerkers vervolgens deze thema’s verder uitgewerkt zodat er in de afdeling gestart kan worden met een veranderprogramma op weg naar het nieuwe doel: een heroriëntatie van de dienstverlening van deze afdeling. In deze opdracht heeft ZwartvanKessel Advies succesvol samengewerkt met een intern facilitator van ASML en Uitjes.nl.

 

 

2013 Facilitator van teambuildingsdag/uitje Afdeling MRO Gemeente Geldermalsen Gemeente GeldermalsenVia IENVent Inventieve bedrijfsuitjes, werd ik benaderd om een teambuildingsdag/uitje vorm te geven van een afdeling van de Gemeente Geldermalsen. De afdeling bestond uit 2 samengevoegde onderdelen. Doel was elkaar beter leren kennen zowel op privé als zakelijk vlak, teambuilding en vooral ook een gezellige middag als uitje samen hebben. Meerdere doelen die soms wat schuurden. Een voorbereidingsteam heeft meegedacht en verteld over eerdere ervaringen met teambuildingsdagen en uitjes en in kleiner comité hebben uiteindelijk gekozen voor het programma. Met het ‘Sterrenteam MRO kookt Italiaans’ als thema hebben we een ingrediëntenspel gedaan met vragen aan elkaar die in tweetallen die werden beantwoordt door etiketten op elkaar te plakken. Daarna een Ren-je-rot spel met vragen met een kwinkslag over de samengevoegde beleidsterreinen in de Gemeente om zo meer over hun gemeente en elkaars beleidsterreinen te leren. De middag werd gehouden bij La Lotta Kookatelier in Asch waar het sterrenteam samen pizza’s hebben gebakken. Het was een geslaagde smakelijke dag. Zie de referentie van Frank Bouwens, afdelingsmanager.

 

 

Logo Boerderij-educatie RivierenlandProjectleider 2013/2014: Boerderij-educatie Rivierenland
Als projectleider heb ik het initiatief ‘boerderij-educatie Rivierenland’ opgezet. Dit initiatief organiseert educatieve ontmoetingen tussen stad en platteland op ongeveer 40 agrarische bedrijven in de sectoren veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, imkerij, (glas)tuinbouw, paddenstoelenteelt en laanbomenteelt, voor schoolklassen basis- en voortgezet onderwijs in de regio Rivierenland in Provincie Gelderland. In dit initiatief heb ik gezorgd voor draagvlak en samenwerking tussen strategische partners uit onderwijs, agri-food-business en regionale overheid zodat het initiatief breed gedragen wordt in de regio en is een stichting opgericht voor continuïteit. Mijn opdracht behelsde het uitwerken van het concept, het contacten leggen met de reeds bestaande initiatieven in Nederland en daarbij aansluiten, draagvlak creëren bij scholen en de agrifoodsector, de pr inrichten, kwalitatief lesmateriaal verzamelen en mede ontwikkelen, de training en veiligheidscheck op de deelnemende bedrijven vormgeven & uitvoeren, een boekingsprocedure opzetten, de financiering regelen, een tarieven- & vergoedingenstelsel opzetten en borgen dat er de komende jaren financiering blijft. Kortom een spin-in-het-web functie waarbij mijn creativiteit, organiserend vermogen, netwerkvaardigheden, analytisch vermogen en samenwerken aangesproken werden. Daarnaast een prachtig doel om aan te werken: realiseren dat de jongeren in Rivierenland weten waar hun voedsel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt, hoe het smaakt en leren over natuur-, landschap- en waterbeheer rondom het agrarisch bedrijf. Als projectleider stond ik ook in de Dagblad De Gelderlander.Voor meer informatie zie: www.boerderijeducatierivierenland.nl en @BoerEduRVRNLND op twitter en Like het initiatief via: www.facebook.com/BoerderijeducatieRivierenland

 

 

Heeft u ook een project met meerdere stakeholders in een 5O cluster en zoekt u een resultaatgerichte projectleider die verstand heeft van local for local innovatieprojecten, dan kunt u altijd vrijblijvend een gesprek met ZwartvanKessel Advies aanvragen. Vult u dan onderstaand terugbelverzoek in en we nemen contact op om te onderzoeken of en hoe we u kunnen ondersteunen bij uw doelstellingen.

    Uw naam

    Uw telefoonnummer