Referenties

Wat mensen die met mij gewerkt hebben over mij zeggen:

Projectleider, rechtspraak(2014): “Tijdens de coaching wil ik mij focussen op het relationele aspect van het projectleiderschap, daar heb ik moeite mee. Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor projectresultaten en heb dan de neiging om werk van projectmedewerkers (soms ongevraagd) over te nemen. Wat ik wil leren is de verantwoordelijkheid daar te laten waar die hoort en met mensen daarover het gesprek aan te gaan. (…). Ik zal tevreden zijn als ik merk dat ik energie bij anderen losmaak, ze in hun kracht kan zetten en meer functionele afstand kan houden/nemen. Ik vond de tijd die je nam en de praktische manier waarop we zaken hebben aangepakt erg prettig! We hebben niet echt gebruik gemaakt van lesstof maar je hebt me juist hele praktische handvatten geboden en van achtergrondmateriaal voorzien. Ik wil je erg bedanken voor de fijne, leuke en inspirerende gesprekken.”

Frank Bouwens, Afdelingsmanager MRO Gemeente Geldermalsen(2013): “We kijken met tevredenheid terug op onze teammiddag. Jolijn heeft een belangrijke rol gespeeld bij de invulling van het programma. Omdat we meerdere doelstellingen hadden, was dit nog best lastig. Jolijn heeft bij de voorbereiding goede vragen gesteld en tegelijkertijd praktische ideeen aangedragen hoe we een ander zouden kunnen aanpakken. De middag zelf heeft ze goed aangestuurd, waarbij voldoende ruimte voor improvisatie is geboden. De foto’s van het uitje zijn dezelfde dag nog aangeleverd; erg snel dus! Het uiteindelijk programma heeft aan onze verwachtingen voldaan. Complimenten!”.

Ineke Derksen, IENVent(2013): “Jolijn heb ik leren kennen als iemand die erg goed kan luisteren en het doel van de klant centraal stelt. Zij heeft in haar rol als facilitator originele ideeën en een creatieve aanpak!”

Janet Kooren, PuntNet Advies (2013): “Jolijn heeft voor onze netwerkgroep een Brainstormsessie voorgesteld om vorm te geven aan de bijeenkomsten. Ze heeft de sessie voorbereid, geleid en de uitkomsten aan ons voorgelegd en daar adviezen aan verbonden. Ik was aanwezig bij de sessie en heb de opdracht en de uitkomsten met haar besproken. Jolijn heeft een professionele sturing gegeven aan het geheel waardoor de brainstorm prima binnen gestelde kaders werd uitgevoerd en wij als organisatie met de resultaten ook direct aan de slag kunnen. Geweldig om te zien welke tools iemand daar voor in huis kan hebben, maar bovenal goed om Jolijn zo aan het werk te zien.”

Ineke Derksen, IENVent(2013): “Voor bedrijven die op een unieke locatie willen vergaderen kan ik de “Kortenhof”, een monumentale Gelderse T-boerderij, aanbevelen. Vergaderen in alle rust, maar met moderne faciliteiten. Buiten lunchen in de tuin bij de paddenpoel, huisgemaakte soep, alles met zorg bereid. Wat het zo speciaal maakt is dat groepen die vergaderen ook kunnen kennismaken met het akkerbouw – en fruitteeltbedrijf. Een leerzame en actieve “break” tijdens de vergadering. Jolijn en haar vader, die samen de rondleiding organiseren, zijn erg gastvrij en zullen er alles aan doen om u een fijne dag / middag/ avond te bezorgen.”

Guus Appels, NCTV / plv directeur Bewaking, Beveiliging en Burgerluchtvaart (DB3) at Ministerie van Veiligheid en Justitie(2007): “In mijn half jaar als interim hoofd van de Recherche- en Inlichtingeneenheid van de NMa was ik de direct leidinggevende van Jolijn.  Jolijn is een enthousiaste, resultaatgerichte vrouw die vanuit visie en met een scherp analytisch vermogen concrete (project-)plannen maakt, deze daadwerkelijk realiseert en evalueert op het behaalde resultaat. Ze zet iets neer en maakt daarin het verschil.  Jolijn is een zeer goede procesdenker en verbindt de juiste mensen aan het te realiseren doel. Zij geeft daarbij heldere sturing aan haar partners / medewerkers en is plezierig om mee samen te werken. Ze vraagt actief om feedback op de koers en rapporteert voldoende regelmatig over de voortgang. Jolijn is zeer kwaliteitsbewust.”

Henk Naves, President bij Rechtbank Gelderland(2002-2007): “Als verantwoordelijk bestuurslid van de rechtbank Rotterdam heb ik in de periode 2003-2006 met Jolijn Zwart-van Kessel samengewerkt in het kader van het Landelijk Coördinatiecentrum Megazaken (LCM). In eerste instantie hebben wij in de rollen van projectleider resp. projectmanager het LCM van de grond getild. In een volgende fase was er periodiek afstemmingsoverleg tussen Jolijn Zwart-van Kessel, als één van de leidinggevenden van het LCM en ondergetekende als portefeuillehouder LCM. Het LCM trad op als intermediair tussen de gerechten in Nederland en het Openbaar Ministerie en zorgde er – kort gezegd – voor, dat de grote (mega)strafzaken werden behandeld door de rechtbanken die daarvoor op dat moment tijd en knowhow hadden. In de fase dat het LCM tot stand werd gebracht, mocht deze ontwikkeling (samenwerking tussen gerechten onderling en met het Openbaar Ministerie) als baanbrekend worden beschouwd. Als projectmanager LCM heb ik Jolijn Zwart-van Kessel leren kennen als iemand die het thema projectmanagement goed beheerst, creatief is, communicatief, gestructureerd werkt, conceptueel kan denken, overtuigingskracht bezit en doorzettingsvermogen toont. Als zij door iets gegrepen is, kan ze een enorm portie gedrevenheid ten toon spreiden. Bij dat laatste ligt overigens ook haar valkuil: Wordt vanuit die grote gedrevenheid een beoogd resultaat niet behaald, dan gaat dit harerzijds soms gepaard met emotie. Als hoofd bedrijfsvoering van het LCM heeft Jolijn Zwart- van Kessel laten zien ook in staat te zijn voldoening te ontlenen aan gewone ‘going-concern-aangelegenheden’. Bij de uitoefening van die taken verloochent zij haar competenties echter niet: Ook daarin wordt een grote mate van creativiteit aan de dag gelegd. ”

Spreekt u dit aan, dan kunt u altijd vrijblijvend een gesprek met ZwartvanKessel Advies aanvragen. Vult u dan onderstaand terugbelverzoek in en we nemen contact op om te onderzoeken of en hoe we u kunnen ondersteunen bij uw doelstellingen.

    Uw naam

    Uw telefoonnummer