Waarom ZwartvanKessel

Het bedrijf ZwartvanKessel Advies, Katalysator van Vernieuwing ben ik gestart vanuit de overtuiging dat elke organisatie zelf in staat is te creëren, innoveren en realiseren, maar soms wel even hulp kan gebruiken.

Met eigen medewerkers en betrokken (multidisciplinaire) stakeholders komen tot creatie, innovatie en realisatie zorgt voor commitment en volledige benutting van het potentieel voor een gedragen duurzame realisatie. Ik lever met ZwartvanKessel Advies hierbij graag een bijdrage in de rol van Katalysator van Vernieuwing met kennis, ervaring, creativiteit en praktisch plannend vermogen.

Veel organisaties denken dat ze niet creatief zijn, géén praktische of vooruitstrevende geesten aan boord hebben of de tijd en geld ontbreekt voor creatie en innovatie. Dus wordt het potentieel niet benut en het ambitieniveau te laag gelegd. Ondanks deze overtuiging, wordt weinig ondersteuning ingezet. De overtuiging blijkt hardnekkig en/of organisaties hebben voor het té lage ambitieniveau een blinde vlek. Je weet immers niet, wat je niet weet. Wat een verlies aan energie! Ik kom graag helpen en zie altijd mogelijkheden voor vernieuwing!

Ik ga er met ZwartvanKessel Advies vanuit dat door mijn praktische en verbindende werkwijze, ik medewerkers en stakeholders van elke organisatie gegarandeerd achterlaat met een verhoogd creatief, innovatief en realisatievermogen en ik mijzelf dus snel overbodig maak, alvorens ik vernieuwing toegevoegd heb.

Wilt u met mij kennismaken? Neem gerust contact op via onderstaand contactformulier.

    Uw naam

    Uw telefoonnummer