Ik heb met zo’n 14 jaar werkervaring in zowel de profit als non-profit sector ruime kennis van organisaties en veranderingen en vernieuwingen. Deze heb ik opgedaan bij een diversiteit aan werkgevers en opdrachtgevers, waar ik heb gewerkt met directie- tot medewerkerniveau. Deze brede inzetbaarheid en interesse in diverse branches en beleidsterreinen kenmerkt mij. 

Werkervaringvoorbeelden
-Verandermanagement & communicatieadvies bij verandertrajecten & ict- implementatie bij multinationaal bedrijf(tweetalig), trainen gespreks- en interviewtechnieken en simulatiespellen, inrichten & marketing group decision ruimte;
-Workshopbegeleiding (ook ondersteund door elekctronische brainstorm software/ group decision en large group sessies);
-Diverse klantverbetertrajecten en vernieuwingen mee doorgevoerd bij grootzakelijke logistieke klanten;
-Conceptontwikkeling, projectcoördinatie en implementatie coördinatiecentrum megastrafzaken Rechtspraak, alsmede mede integraal leidinggeven team;
-Leidinggeven zelfsturend team recherche, forensische ICT en informatielijn &  informatiemanagementafdeling toezichthouder;
-Herinrichting klantcontact & leadveredelingsproces NMa ism management & researchafdeling toezichthouder;
-Aanzet strategisch informatiebeleidsplan Inspectie vh Onderwijs;
-Familie akkerbouw & fruitteeltbedrijf ‘De Kortenhof’ te Erichem

Organisaties waar ik werkzaam ben geweest:

KPMG

TNT Post GroepRechtspraakNMaInspectie voor het Onderwijs